Navigace
Návštěvnost
TOPlist

Aplikace mikrovln

Vlastnosti mikrovlnného ohřevu, především objemového a selektivního, jsou využívány také při vysušování zdiva a odstraňování dřevokazných škůdců jakými jsou dřevokazný hmyz, dřevokazné houby nebo plísně.

K vysušování zdiva dochází absorbci mikrovln molekulami vody. Molekuly vody se rozkmitají a třením o sebe vzniká teplo. Zdivo se zahřívá a voda odpařuje. Reakce probíhají uvnitř materiálů a tak minimálně ovlivňují okolí, protože zdivo se ohřívá zevnitř a minimálně okolní vzduch.

aplikace

Vysoušení, které bez použití techniky, případně s použitím teplovzdušných nebo kondenzačních strojů trvá řadu měsíců, ale spíše několik let, mikrovlny zvládnou během několika dní.

Princip použití mikrovln pro ničení plísní, hub a živočichů spočívá v tom, že se tyto organismy, obsahující vodu , velmi rychle v celém objemu zahřívají a po dosažení kritické teploty hynou. Larvy hmyzu jsou usmrcovány při teplotě kolem 55 ºC, houby a plísně hynou ještě při nižších teplotách v závislosti na délce ozáření.

 

Hloubkové působení mikrovln zasahuje nákazu bez nutnosti odkrývání napadených míst. Odpadá obvyklé rozsáhlé bourání a výměny částí objektu nejsou potřebné. Vyměňují se jen ty prvky, které jsou natolik poškozeny, že neplní svou funkci. Ostatní, i částečně napadené jsou sterilizovány a ponechány na místě. Při ozáření se materiál automaticky vysuší a tím se odstraňují i podmínky pro růst biologických škůdců.

Mikrovlnnou technologii využíváme k vysoušení jakéhokoliv zmokřelého zdiva a k likvidaci jakýchkoliv dřevokazných škůdců  hub, hmyzu, plísní apod.) v objektech zděných i dřevěných. Od rekreačních dřevěnek přes obytné domy, kostely, hrady, zámky a průmyslové objekty.

Odkazy

Vysušování
Likvidace dřevokazných hub
Likvidace dřevokazného hmyzu