Navigace
Návštěvnost
TOPlist

Výhody dezodorizace 

Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Tyto výsledky jsou měřeny porovnáním konstant CT – koncentrace x čas, potřebný k zabití 99.99% všech mikroorganizmů.

Chlór reaguje s organickými materiály a tvoří organické látky obsahující chlor, jako chloroform, tetrachlor, metylchlor a další, obecně známé jako trihalometany (THM). Ozón nereaguje významně s THM, neboť jsou odolnější k oxidaci – dosažení plné oxidace trvá velmi dlouho. Některé THM jsou odstraněny jako důsledek fyzikálního vystřelování v průběhu zavzdušňování směsí ozón/vzduch.

Ozon oxiduje a rozkládá organické a anorganické látky rychleji než ostatní reagenty. Typicky o řád rychleji než chlór, nejčastěji užívaný reagens. Při dezinfekci tříatomovým kyslíkem (ozonem) dochází k prasknutí buněčné stěny. Je to účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difúzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů.

Ozon reaguje s látkami, se kterými chlór nereaguje nebo reaguje nevhodným způsobem jako jsou:

látky ovlivňující chuť barvu či vůni
kovy a mangan
kyanidy, fenoly
a další…


Oxidací ozon likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, organické sloučeniny, jedovaté aromatické látky, kyanidy, fenoly, síru, železo, mangan. Má schopnost dezaktivace karcinogenů. Silný dezodorizační efekt způsobuje rozrušení zapáchajících látek a tím redukci zápachu a chuti.