Navigace
Návštěvnost
TOPlist

Záruky

Po vytvoření optimálních hydroklimatických podmínek a po dodržení všech doporučených postupů při prevenci, poskytujeme záruku u dřevokazného hmyzu 3 roky, u dřevokazných hub  8 až 12 let, dle dodržení námi stanoveného technologického postupu.

Musí však být odstraněny všechny příčiny zatékání a vlhkosti budov. 
Musí být odstraněny všechny závady izolace zdiva, dřeva, střech, krytiny, okapů a další podmínky pro vznikání vnitřní vlhkosti.

Ceník služeb

Ceny sjednáváme smluvně po přesné diagnostice a prohlídce objektu.

Prevence

Ceny za preventivní ochranu krovů, stropů, podlah (2 x postřik fungicidním a insekcitidním přípravkem) se pohybuji od 80,- do 360,- Kč za m2 a odvíjí se od polohy a přístupnosti. Ceny za očištění dřevěných prvků od nečistot před sanaci jsou individuální a odvíjí se od druhu a velikosti znečištění.

Chemická likvidace dřevokazného hmyzu 

Chemická sanace dřevokazného hmyzu insekticidními prostředky v trámech o rozměrech do 20x20 cm (nebo do průřezu 400cm2 ) se pohybuje v cenách od 350 do 550,-- Kč za bm. 
Ceny za likvidaci dřevokazného hmyzu v záklopu (prknech) nebo parketách, se pohybují od 270,- Kč za m2. Ceny za sanací trámů o rozměrech větších než 20x20 cm (nebo průřezu nad 400cm2) jsou sjednávány individuálně.

Mikrovlnná likvidace dřevokazného hmyzu 

Sanace dřevokazného hmyzu v trámech o rozměrech do 20x20 cm (nebo do průřezu 400cm2 ) se pohybuje v cenách od 550 do 950,-- Kč za bm.
Ceny za likvidaci dřevokazného hmyzu v záklopu (prknech) nebo parketách, se pohybují od 400 do 1100,- Kč za m2.
Ceny se odvíjí od tloušťky trámu (záklopu, parkety), jeho polohy, výšky a přístupnosti.
Pokud jsou trámy nebo dřevěné konstrukce obložený dřevěným obkladem nebo sádrokartonem jsou vyšší o 30% až 100%.
Ceny za sanací trámů o rozměrech větších než 20x20 cm (nebo průřezu nad 400cm2) jsou sjednávány individuálně.

Mikrovlnná likvidace dřevokazných hub

Sanace dřevokazných hub ve zdech a podlahách se pohybuje v cenách od 1000 do 3500,-- Kč za m2 a odvíjí se od tloušťky zdi, její výšky, přístupnosti.
Ceny za likvidaci hub v krovech jsou stejné jako u likvidace dřevokazného hmyzu.

Vysušování zdiva

Ceny za sanaci zavlhlého zdiva jsou už od 1500,-- Kč/m3 a odvíjí se od jeho tloušťky , procentu vlhkosti a jeho polohy.

Konzultace a posudky

Diagnostika a prohlídka objektu je prováděná zpravidla za 1000,-kč, tato částka se odečte z konečné ceny za sanaci.
Za individuálně vyžádanou diagnostiku a prohlídku objektu požadujeme uhradit nejnutnější cestovní náklady (PHM), která se odečte z konečné ceny za případnou sanaci.

Ceny za písemné posudky se pohybuji od 5000,- Kč a výše (průměrně 1000,- Kč za stránku). Odvíjí se od velikosti objektu, rozsahu napadení, dostupnosti apod.

Ceny za ošetření chráněných památek jsou stanoveny dohodou dle náročnosti.